Strokovna ekskurzija v Logarsko dolino

Kmetijska svetovalna služba, v sodelovanju z Govedorejskim društvom Dobrepolje in Občino Dobrepolje, vabi v torek, 11. novembra 2014 na ogled dobrih praks v kmetijstvu. Odšli bomo v okolico Logarske doline.

 

Ogledali si bomo:

  • pridobivanje energije iz biomase,
  • kmetijo z rejo krav dojilj (cike),
  • kmetijo z rejo krav molznic,
  • Solčavski razvojni center Rinka,
  • turistično kmetijo – imamo kosilo.
  • romarsko cerkev Nova Štifta pri Gornjem Gradu.

 

Odhod avtobusa je iz Strug ob 6.30, nato se bo ustavil še v Kompoljah, Podgori, Vidmu - avtobusna postaja ob 7.00. Prijavite se lahko do petka, 7. novembra na tel. 041 310 169Lastna udeležba je cca. 20 EUR v ceno je všteto kosilo in ogled kmetij.

 

 

 

  • Logarska dolina