Parnasovi ANIMATORJI že 12 let na Trubarjevi domačiji

Zavod PARNAS je s svojimi izobraževalnimi programi na Trubarjevi domačiji prisoten od leta 2000, od 450. obletnice prve slovenske knjige. Programe, ki so nastali v sodelovanju knjigovezinje in učiteljice, nadgrajujemo s sodelovanjem ostalih sodelavcev in ohranjamo aktualne že 12 let.

S knjigoveškimi delavnicami inovativno dopolnjujemo izobraževalno ponudbo Trubarjeve domačije in slovenskih šol.

Vsako leto popeljemo v svet prvih slovenskih knjig, rokodelskih veščin in ostalih zanimivih programov okrog 4000 otrok in mladih - predvsem šolarjev.

Vpisane so v register avtorskih del pri Avtorski agenciji Slovenije, izvajamo jih pod zaščiteno blagovno znamko PARNAS, ki vsebuje številne storitve in produkte, ki smo jih razvili na temeljih kulturne dediščine v sodelovanju z dediščinsko skupnostjo.

Aktivnosti ohranjanja rokodelske dediščine knjigoveštva in spomina na Primoža Trubarja so bile v letu 2009 prepoznane na tedanjem Ministrstvu za kulturo, ki nam je podelilo status delovanja v javnem interesu na področju kulture - kulturne dediščine, ki ga vsako leto uspešno obnovimo.

Na Trubarjevi domačiji programe izvajamo pod okriljem Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Za izvedbo programov najemamo prostore na Trubarjevi domačiji po veljavnem ceniku, in se pri organizaciji in izvedbi programov pravočasno usklajujemo z ostalimi akterji Trubarjeve domačije. V veliko pomoč pri tem nam je že več let uporaben rezervacijski sistem, ki so ga razvili v JZ Trubarjevi kraji in je dobrodošel pripomoček vsem lokalnim vodnikom.

Izobraževalne programe vodijo Parnasovi ANIMATORJI, ki se za svoje delo predhodno usposobijo. Za usposabljanje (vsebinsko in finančno) poskrbi zavod Parnas, ki tudi organizira in uskladi vključevanje animatorjev v izvedbo izobraževalnih programov.

Med animatorji je veliko mladih različnih študijskih smeri, nekaterim to pomeni dopolnjevanje njihovih študijskih znanj, drugim možnost za dodaten zaslužek, tretji to vzamejo kot zanimivo izkušnjo.

Nekateri od njih se vključijo v Parnasove projekte kulturne dediščine bodisi kot prostovoljci bodisi kot strokovni sodelavci in s tem pridobivajo reference, prepotrebne za njihovo nadaljnjo poklicno pot. Vključujemo tudi mlade brezposelne preko projektov Zavoda za zaposlovanje (javna dela, usposabljanje na delovnem mestu, ...).

ANIMATORJI zavoda Parnas se lahko usposobijo za:
-izvajanje knjigoveških delavnic (Knjigoveška delavnica, Izdelajmo miniaturno knjigo, Bukvice, Bukvarnica),
-izvajanje ostalih rokodelskih delavnic (izdelava miniaturnih fresk, papirnatega cvetja),
-za animacijo obiskovalcev na Geološki poti v Kobilji curek in dodatne delavnice v centru PARNAS.

Za izvajanje animacije ni potrebno pridobiti licence za lokalno vodenje, razen v primerih, ko so v programe vključene tudi vsebine vodenja po lokacijah (npr. animator v programu Trubar in Turjaški potrebuje tudi licenco lokalnega vodenja za grad Turjak, animator v mlinu in na žagi Trubarjeve domačije potrebuje tudi licenco vodenja po Trubarjevi domačiji). Čeprav se animacijo na Geološki poti v Kobilji curek izvaja v naravnem okolju, pa ni vezana na vodenje po občini (animator s pripomočkji iz geološke torbe animira obiskovalce na samem terenu, da preizkušajo vrste kamnin - preizkus s kislino, opazujejo fosile pod lupo, merijo naklon plasti s kompasom, pečejo rimski kruh, igrajo rimsko namizno igro itd.)
Vse Parnasove animatorje pa spodbujamo, da se vključijo tudi v sistem lokalnega vodenja po občini Velike Lašče oz. v nacionalni sistem vodenja. Po dogovoru jim Parnas to izobraževanje lahko tudi sofinancira.


Ob 21. februarju - svetovnem dnevu turističnih vodnikov - je Metka Starič na posvetu na Trubarjevi domačiji predstavila pobudo za umestitev mesta in vloge animatorjev v Odlok o turističnih vodnikov občine Velike Lašče oz. v Strategijo turističnega razvoja, ki je Občina Velike Lašče (zaenkrat) še nima.

Na povabilo Javnega zavoda Trubarjevi kraji, ki upravlja s Trubarjevo domačijo, bomo tudi animatorji zavoda Parnas predstavljali programe s Trubarjeve domačije na KULTURNEM BAZARJU v Ljubljani
(Cankarjev dom, 12. marca 2013 od 9. do 18. ure)
.

Poiščite nas na stojnici TRUBARJEVE DOMAČIJE!

Prav lepo vabljeni!

(Vir: Zavod Parnas)

  • IP_miniaturka2.JPG

Dogodki

Ni dogodkov

kulturna dediščina Rob Parnas