Podari Malico

PodariMalico je dobrodelni projekt, ki je namenjen učencem in dijakom, ki živijo v težkih materialnih razmerah. Sredstva so v celoti namenjena šolam, mi pa krijemo vse administrativne stroške projekta.

Zbrana sredstva šola vodi pod računom šolskega sklada na posebnem kontu. Sredstva, ki jih donirate, so namenjena prvotno otrokom za malice oz. kosila, ko pa šola to pokrije, se odloči, za kaj bo namenila presežek sredstev. Na primer: šolske potrebščine, obvezne ekskurzije, ki si jih otroci, ki živijo v težkih materialnih razmerah, ne morejo privoščiti.

Dogodki

Ni dogodkov

zgodbe zaokroži dobrodelnost