Varno delo v gozdu

»Polomljeno drevje je pod velikimi nateznimi napetostmi, zato prihaja pri nepravilnem delu z motorno žago do usodnih poškodb pri sečnji. V žledolomu in snegolomu poškodovano drevje iglavcev bo treba posekati in odpeljati iz gozda najkasneje do konca aprila zaradi nevarnosti namnožitve podlubnikov. Sanacija poškodovanega drevja listavcev lahko poteka daljše obdobje.«

»Žled in sneg sta povzročila poškodbe gozdov v obsegu in količini, ki je večja od kadar koli zabeležene v zgodovini slovenskega gozda. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je gozd poškodovan na več kot 40 % celotne površine gozdov v Sloveniji.« (Vir.: Zavod za gozdove RS)

»Sanacija poškodovanih gozdov bo v prvi fazi izjemno nevarna za izvajalce del, saj je poleg polomljenih dreves mnogo tudi izruvanih. Zaradi tega naj sečnjo in spravilo v poškodovanih gozdovih opravljajo samo izurjeni in ustrezno opremljeni delavci. Ker so drevesa običajno med sabo bolj ali manj prepletena z vejami, je njihovo prežagovanje in kleščenje izredno nevarno. V deblih in med drevesi delujejo sile, ki se lahko ob žaganju sprostijo in pri neprevidnosti hudo poškodujejo izvajalca.«(Vir.: Gozdarski inštitut Slovenije)

Da bi se glede na stanje v gozdu po ujmi, ki jo je povzročil žled, izognili neprijetnim posledicam, bo organizirano predavanje na temo:

»Varno delo v gozdu«
Predavanje bo potekalo
v sredo, 19. februarja 2014, ob 18.30
v veliki dvorani Jakličevega doma na Vidmu.

Predavanje bo vodil Andrej Andoljšek iz KGZS in bo potekalo v organizaciji Občine Dobrepolje.

Župan
Janez Pavlin, univ. dipl. inž. str.


(Vir: Občina Dobrepolje)

  • gozd2

  • gozd1

Dogodki

Ni dogodkov

delo žledolom Predavanja Dobrepolje